2019-04-06 A-TEAM na kvalifikaci na MČR mažoretek

V Chrudimi se představilo všech 182 závodnic A-TEAMU na kvalifikačním kole:

Výsledky SKUPIN - řazeno dle věku a umístění:

1.místo pódio Happy team (Mamateam A-TEAM)

1.místo defilé seniorky (Seniorky mladší A-TEAM 2)

1.místo defilé juniorky (Juniorky starší A-TEAM 3)

1.místo pódio kadetky hobby ( Kadetinky A-TEAM 6) postup do profi)

1.místo defilé kadetky  ( Kadetky A-TEAM 5)

2.místo pódio seniorky (Seniorky starší A-TEAM 1)

2.místo defilé seniorky (Seniorky starší A-TEAM 1)

2.místo pódio juniorky (Juniorky starší A-TEAM 3)

2.místo defilé juniorky (Juniorky mladší A-TEAM 4)

2.místo pódio kadetky profi ( Kadetky A-TEAM 5)

2.místo pódio děti (Minikdetky A-TEAM 7)

3.místo pódio seniorky (Seniorky mladší  A-TEAM 2)

3.místo pódio juniorky (Juniorky mladší  A-TEAM 4)

 

Výsledky SÓLOFORMACÍ - řazeno dle věku a umístění:

1.místo miniformace seniorky MIX (A-TEAM 2)

1.místo miniformace seniorky (A-TEAM 2)

1.místo duo seniorky Dagmar Páblová a Jana Kaňková (A-TEAM 2)

1.místo miniformace juniorky (A-TEAM 3)

1.místo miniformace juniorky hobby (A-TEAM 4)

1.místo miniformace Kadetky Hobby (A-TEAM 6)

2.místo duo juniorky Terezka Ščerbaková a Adélka Jarošová (A-TEAM 3)

2.místo duo seniorky Klára Petříková a Šárka Soukupová (A-TEAM 3)

2.místo miniformace Kadetky profi (A-TEAM 4)

2.místo miniformace Kadetky profi (A-TEAM 5)

3.místo miniformace seniorky (A-TEAM 1)

3.místo sólo seniorky Kateřina Kosařová (A-TEAM 1)

3.místo duo seniorky Markéta Prouzová a Nikola Kosařová (A-TEAM)

3.místo sólo děti Adélka Ščerbaková (A-TEAM 7)

4.místo sólo kadetky profi Veronika Davidová (A-TEAM 5)

5.místo duo juniorky Natálka Škardová a Káťa Dariusová (A-TEAM 4)

6.místo sólo senior Adéla Nováková (A-TEAM 1)

6.místo sólo Juniorky Natálka Škardová (A-TEAM 4)

 

Krásné choreografie připravily:

Renata Švubová  14 choreografií

Natálie Víšková 13 choreografií

Jana Koláčková 2 choreografie

Adéla Jakubovitsová 1 choreografii

Renata Chaloupská 1 choreografii

 

Choreografkám s nácvikem pomáhají tyto trenérky:

Kateřina Těšitelová, Kateřina Kosařová, Ivana Jušková, Anna Vaněčková, Aneta Zajícová,

Eva Koritenská, Adéla Nováková

 

A gymnastické koučky: Karolína Malíková, Renata Chaloupská, Klára Chaloupská, Eliška Vítová.

Všem svěřenkyním, choreografkám a trenérkám děkujeme za krásnou podívanou!!!!

 

Za podporu našeho klubu děkujeme MŠMT, Statutárnímu městu Hradec Králové a Královéhradeckému kraji.

Za dokumentci akce děkujeme Petru Hanušovi, Valdovi Střelkovi a Pavlu Kosařovi!

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

2019-01-24 Pololetní vystoupení našeho nejmladšího kurzu

Ve čtvrtek 24.ledna 2019 proběhlo pololetní vystoupení naší nejmladší přípravky. Holčičky rodičům a prarodičům ukázaly tancování na několik písniček s pompomy i bez pompomů. 

 

Kurz se koná jednou týdně každý čtvrtek na ZŠ Mandysova. Děvčátka se učí tančit pod vedením hlavní trenérky Ivany Juškové s pomocí Anny Vaněčkové, Soni Hanušové a Sáry Vránové.

 

Odměnou za krásné vystoupení  byl dětem nejen velký potlesk, ale též získaly  velkou jedničku na vysvědčení a zlaté pamětní medaile. Více z akce je vidět na fotografiích :-)

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

2018-05-27 Organizátorský tým MČR mažoretek 2018

Děkuji moc našim  organizátorům= rodičům a trenérkám A-TEAMU za pomoc při pořádání soutěží mažoretek.

V roce 2018 náš malý, za to ale velice obětavý tým organizátorů, uspořádal 3 soutěže:

- Starting Cup v Hradci Králové

- Kvalifikační kolo CMA v Jihlavě

- 3-denní Mistrovství České republiky v Hradci Králové

 

Akce byly velice náročné a moc všem organizátorům děkuji, že věnovali svůj čas a energii a společně jsme vytvořili velice hezké akce pro všechny mažoretky!!!

Na fotografiích nemám úplně všechny, kteří přiložili ruku k dílu, ale lehké poodhalení zákulisí zde je.

Děkuji MOC všem, vážím si Vaší pomoci a toho, že do toho jdete opakovaně, přesto že víte, že to bude náročné po všech stránkách, že dokážete nehnout brvou, i když neodpovím "klidným hlasem" :-) Že dokážete reagovat, kombinovat a reflektovat důležité změny....

Kdokoliv to nedělá s námi, si myslí, že přeháním, ale spát 3 noci po 4 hodinách, celý den běhat po velkém stadionu a mluvit a mluvit, stíhat vše časovat přesně na minuty....to musí dělat lidi s velkým srdcem, kterým záleží na druhých, a to mi v dnešní komerční době přijde vzácnější a vzácnější !!!   

Velký vděk Petru Hanušovi - který mi je velkou mentorskou a realizační podporou - vyslechne veškeré  strasti příprav a navrhne řešení mých snílkovských návrhů, které by jinak zůstaly nerealizovatelné. Do soutěží mažoretek se snažíme vnést co nejvíce inovací, kdysi jsme jako A-TEAM udělaly první společné roztančení mažoretek před soutěží...dnes se jedou dokonce společné choreografie. Novinkou hradeckého MČR 2018 byla např. sedací souprava pro hosty a trenéry....trenérky se mohly ze sedací soupravy pohodlně dívat na výkony svých svěřenkyň, což si myslím, že je pro trenérku hezký zážitek, vidět z hezkého pohledu výsledek své celoroční práce. Kromě pitných režimů před skladbou i po skladbě, jsme pro všechny účastníky akce měli cisterny s pitnou vodou a mohli si nabírat kdykoliv vodu do lahví, v době otevřeného stánku Veolia si účastníci vodu mohli ochutit zdarma i šťávami. Číslování skladeb celého dne a promítání v online přenosu, na světelné kostce a i na televizích po stadionu jistě všem vnášelo klid a přehlednost akce, děkuji Valdovi Střelkovi za "technický přínos akci"...s omezeným rozpočtem člověk zvažuje, co vše je pro akci potřeba. Zdravotnický dozor s přistavenou sanitkou byl též velikou finanční investicí, na akci se naštěstí nestalo nic vážného, ale více jak 30 ošetření proběhlo a bylo mi velkým potěšením vidět, že nikdo nezmatkoval, jak zdravotní problém řešit a všichni věděli, kam se obrátit...Na takto velké akci musí být přítomní i hasiči. Měli jeden "obří zásah", který právě našim juniorkám zachránil soutěž: těsně před vystoupením při rozcvičení nám zaletěl jeden pompom na stříšku, hasiči postavili ze svých těl pyramidu a koštětem pompom snesli dolů, rozsah zásahu nás všechny pobavil...ale soutěžící vědí, jaká je to hrůza, být těsně před startem bez náčiní, čili moc děkujeme!!!! :-)

Naše sympatické a velice schopné maminky  řídily řád akce: nástupy soutěžících, řazení, kontroly kartiček, distribuci dárků, roznos stravování všem oragnizátorů a porotě po hale, sympaťáci tatínkové pomohli vše nanosit, roznosit, vytyčit, uklízet plochu, udržovat pitný režim....díky našim rodičům a pomoci úklidové firmy měli všichni návštěvníci akce k dispozici veškeré hygienické zázemí, doplňování mýdla apod. nebývá na takto velkých akcích samozřejmostí.  Jmenovitě naše organizátorské stálice označím u fotek, ale "ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA TOP  PŔÍNOS MAŽORETKOVÝM SOUTĚŽÍM" musím udělit těmto rodinám (řazeno abecedně): Bouzovi, Coubalovi, Kosařovi, Koritenští, Lašákovi, Střelkovi, Švrčkovi, Škardovi, Trávníčkovi....dále děkuji moc jedotlivým ženám a slečná: babičce Svátě Šťovíčkové, Ivče Juškové, Elišce Poppelové, Kátě Těšitelové, Renče Hanušové, Klárce Chaloupské, Evě Chaloupské, Markétě Moravové, Lence Havrdové, Olče Nedbalové, Káje Doubkové, Janě Coufalové, Pétě Ambrožové, Renče Matějíčkové.....a mužům: Jardovi Rennerovi, Lukášovi Střelkovi, Milanu Hloušovi, Marku Soukupovi, Viktoru Šumpíkovi, Danu Ščerbakovi, Romanu Hrdinovi, Pavlu Horáčkovi, Liboru Spolkovi, Romanu Šimkovi...a mnohým dalším!!! Poděkování patří i všem maminkám, které nám upekli něco dobrého!    A hlavně těm, kteří s námi vydrželi nepřetržitě po celou dobu soutěže a pomohli i s následnou likvidací celého zařízení soutěže.

Od semifinálového kola po MČR byl velice krátký čas, přesto se mi podařilo zařídit soukromý pro každou skupinu (celkem 700 děvčat) a školy a sály pro noclehy mažoretky chválily za bezproblémovost akce a i od mažoretek jsem slyšela chválu na hradecké organizace, 160 osob využilo ubytování na internátu, nebyl klíč, který neprošel mými rukami. Dokonce v pátek ve 23h jsem ještě z internátu vrátnice sháněla poslední dva pány řidiče, kteří se ještě nestihli ubytovat. Též objednávky stravování byly několikrát aktualizovány, zvládlo se to. Ale ano - bylo to náročné MOC. Na stadion jsem navozili stoly, židle, květiny, tolik malých detailů, tolik zařizování...  

Děkuji Statutárnímu městu Hradec Králové, že mi povollo zábor chodníku před zimním stadionem a mohli jsme tak vytyčit tréninkové trasy na rozcvičování. Firmě Marius Pedersen děkuji za přistavený kontejner na odpad a že těch odpadků všude bylo moře  :-)

Děkuji moc všem našim partnerům akce a  našim rodičům, kteří pomohli s partnery navázat kontakt: paní Steinové, paní Jindřiškové, manželům Petrovým, panu Pánkovi, paní Kačerové,  panu Šimkovi, paní Matějíčkové, paní Urbanové, panu Dyntarovi,  paní Hankové, paní Feuchter, manželům Gottlandovým, manželům Čamrovým, panu Coufalovi, panu Stejskalovi, paní Mládkové...

 

V této chvíli si (ještě???) neumíme představit, že bychom do toho šli znovu...ale čím je delší čas od skončení akce, tím se mi pocit vyčerpání mění v krásný pocit spokojenosti, že se nám akce podařila, jistě byly chybičky, aby ne, ale s počtem lidí v týmu  a s omezeným rozpočtem jsme již nemohli zvládnout více.

 

Jsem ráda, že vznikla asociace CMA, která má vysoké ideály a záleží jí na spokojenosti mažoretek!!! Je to náročné, ale krásné!!! Jsme rádi součástí této organizace a těší nás, že jsme se mohli výrazně podílet na prvním ročníku fungování. Přeji všem v CMA jen to nej a hodně sil!!! A těším se na Mistrovství Evropy, myslím, že by to mohl být první ročník, kdy se týmy CMA dokážou semknout a fandit si tak, jak to umí vzájemně naši sousedé ze Slovenska :-) 

Jana Koláčková

 

PS: komentáře ke každé fotce se Vám zobrazí při rozklikutí na větší fotky...

 

 

 

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

A-TEAM podpořil charitativní běh "Vyběhneme s násilím"

V pátek 4.května 2018 jsme podpořily 3.ročník charitativního běhu "Vyběhneme s násilím".

Závod startoval v areálu Univerzity Hradec Králové.

Před zahájením závodu účinkovala naše dvě dua:

 • Duo junior Adéla Jarošová a Tereza Ščerbaková
 • Duo junior starší Markéta Prouzová a Nikola Kosařová

Děkuji naším děvčatům, že svým účinkováním podpořily organizaci NOMIA,

která pomáhá týraným dětem a obětem násilí.

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

A-TEAM na kvalifikačním kole ČMTF v Čáslavi 15.4.2018

15.dubna 2018 proběhlo kvalifikační kolo České mažoretkové a twirlingové federace v Čáslavi. Přivezly jsme si celou řadu krásných umístění.

Výsledky skupin: 

 • 1.místo defilé pom A-TEAM 1  "Únik z džungle"
 • 1.místo defilé pom A-TEAM 2  "F1"
 • 1.místo defilé pom A-TEAM 3  "Let´s rock"
 • 1.místo defilé pom A-TEAM 5 „O červené Karkulce"
 • 1.místo pódio pom A-TEAM 1 „Evoluce hudby"
 • 1.místo pódio pom A-TEAM 2 „Pávice"
 • 1.místo pódio pom A-TEAM 4 „Indiánky x kovbojky
 • 1.místo pódio pom A-TEAM 5 „Pepek námořník
 • 3.místo  pódio pom A-TEAM 3 „Hawaii

Výsledky sóloformací:

 • 1.místo A-TEAM 2 miniformace POM senior
 • 1.místo A-TEAM 2 miniformace MIX senior
 • 1.místo A-TEAM 3 miniformace POM junior
 • 1.místo A-TEAM 4 miniformace POM kadet
 • 1.místo duo POM senior Kateřina Kosařová, Adéla Nováková
 • 1.místo duo KLASIK sen Natty Víšková,Adéla Jakubovitsová
 • 1.místo sólo POM senior Adéla Nováková
 • 1.místo duo POM junior Daniela Vaníčková,Lucie Filipová
 • 1.místo trio POM kadet Dominika Vondráková, Natálie Lohnická  a Anna Marie Čamrová
 • 1.místo sólo POM děti Valentýnka Gottlandová
 • 2.místo duo POM junior Markéta Prouzová, Nikola Kosařová
 • 2.místo A-TEAM 5 miniformace POM kadet
 • 3.místo duo POM kadet Tereza Ščerbaková,Adéla Jarošová
 • 4.místo duo POM kadet Natálie Škardová, Tereza Gruberová

Všechny A-TEAM formace se nominovaly na Mistrovství České republiky  asociace České mažoretkové a twirlingové federace. Moc blahopřejeme!!!

Již tuto neděli 22.4. vyrážíme na hlavní soutěž – Kvalifikační kolo národní asociace CMA v Chrudimi. Zde se utkáme s našimi váženými a silnými konkurenčními kluby, rády s nimi poměříme síly….uspějeme-li, bude to velmi cenné vítězství. Pokud nás porazí, budou nás motivovat k dalšímu zlepšování se… diváci uvidí krásnou podívanou od dětských až po dospělé kategorie. Nenechte si to ujít!!!

Níže přiloženo jen pár ilustrativních fotek z Čáslavi...

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

A-TEAM na Starting Cupu CMA 2018

25.března 2018 se A-TEAM zúčastnil první soutěže nové sezóny, zdaleka zde nesoutěžily všechny naše týmy

a i tak jsme již nyní byly výrazně nejpočetnější výprava!

Děvčata se představila v nových kostýmech, všem to moc sluší...choreografky Renata Švubová a Natálie Víšková 

připravily mnoho nových příběhů, můžeme se opět těšit na krásné podívané.... 

Výsledky skupin: 

 • 1.místo defilé pom Mladší seniorky
 • 1.místo defilé pom Juniorky
 • 1.místo defilé pom Kadetinky
 • 1.místo pódio pom Mladší seniorky
 • 1.místo pódio pom hobby Kadetinky  
 • 1.místo pódio pom děti Minikadetky  
 • 2.místo  pódio pom profi Juniorky
 • 2.místo pódio pom profi Kadetky

Výsledky sóloformací:

 • 1.místo duo hobby juniorky   Tereza Ščerbaková a Adéla Jarošová
 • 1.místo duo hobby kadetky Natálie Škardová a Tereza Gruberová
 • 2.místo miniformace mix seniorky 
 • 2.místo miniformace pom profi juniorky
 • 2.místo miniformace pom hobby kadetky
 • 3.místo duo profi seniorky  Lucie Filipová a Daniela Vaníčková
 • 7.místo sólo hobby kadetky Valentýnka Gottlandová

Děkujeme všem choreografkám a trenérkám za přípravu týmů, závodnicím za hezké výkony

a rodičům, fanklubu a partnerům za podporu!!!

Sezóna 2018 začíná....fotodokumentace z archívu firmy ReHo, Valdy Střelky a Petra Hanuše. Děkujeme!!!

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

Velikonoční A-TEAM akční prázdniny 2018

O Velikonočních prázdninách měl A-TEAM na pilno.

Mladší seniorky a Juniorky byly na soustředění ve Velkých Losinách.

Starší seniorky a Kadetky byly na soustředění v Hořicích.

Minikadetka Valentýnka Gottlandová vyrazila na Českolipskou Hůlkománii.  

Děkujeme všem trenérkám i závodnicím za píli a těšíme se na pěknou podívanou na soutěžích,

které jsou před námi: v Jihlavě, Čáslavi, Chrudimi, Trutnově, Hradci Králové a v Praze :-)  

 

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

Setkání trenérek A-TEAMU s gymnastickým workshopem

V neděli 11.března 2018 proběhl workshop trenérek A-TEAMU.

V první etapě jsme se posilnily, v druhé etapě přemístily sídlištěm a ve třetí etapě se školily a gymnastily .  

Všechny etapy byly zdokumentovány  a můžeme se s Vámi podělit krátkou fotoreportáží :-) 

 

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

Bejbinky na prvním vystoupení na karnevalu v Adalu

Bejbinky měly v neděli 21.ledna 2018 svou premiéru vystoupení na Dětském karnevalu v Adalu v Hradci Králové.

Vyzkoušely si první trému před vystoupením, účinkování před návštěvníky karnevalu se svými trenérkami Ivanou Juškovou a Renatou Matějíčkovou,

děvčátka si užila i fotografování a na závěr jsme první společnou akci oslavily přípitkem. 

 

Na akci se též pravidelně představuje  duo junior Markéta Prouzová a Nikola Kosařová.

 

Bejbinky i duo vše zvládly výborně, těšíme se na další akci :-)

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

Pololetní vystoupení čtvrteční přípravky

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 proběhlo první pololetní vystoupení: rodičům se představil "kurz 11" = přípravka na ZŠ Mandysova.

Děti ukázaly několik tanečků s pompomy, stuhami i bez náčiní pod vedením trenérky Ivany Juškové a Aničky Vaněčkové. Za odměnu získaly vysvědčení s nejlepší možnou známkou a bouřlivé potlesky rodičů, prarodičů i sourozenců :-)

 

Zájemkyně se do kurzu mohou přidat během celého roku, kdokoliv  si může  přijít lekci vyzkoušet, těšíme se na všechny :-) Informace: Jana Koláčková, tel. 777 037 111.

 

Milovnice tance též zveme na akci: Dětský karneval v Adalu, který se koná v neděli 21.1. od 15-16.30h.

Naše tanečnice budou v programu účinkovat též - Bejbinky budou mít svou první premiéru, reportáž z akce bude zde na webu  :-) 

Fotografie: 
Rok akce: 
Sdílet Sdílejte

Stránky